aktualizováno: 17.07.2024 22:44:05

Moji Hadi

Magmaking

 
 

Magmaking - Lampropeltis mexcampb - korálovka mexická

EN: In 2008 we managed to obtain two females of a very interesting coloration belonging to
the L. mexicana mexicana species. Just after introducing them to our breeding program in 2010, we found out that they were a crossbreed of L. mexicana and L. t. campbelli.

Nevertheless, some of the offspring specimen were attractive not just because of their patterns, but also for their coloration, so we decided to continue with this breeding project. We selected interesting looking offspring for further breeding and connected them with new blood of L. m. mexicana and L. t. campbelli.
In 2016 we managed to achieve genetically stabilized patterns and coloration under the name Lampropeltis mexcambp. Furthermore, in 2021 the connection of two unique animals from different parents gave us whole breed of identically looking offspring. 

These animals have characteristics of reduced patterns, orange background color that even turns into red in some unique cases and they also have round patterns or spots on their back. This is why they evoke
the image of flowing burning lava that gets cold in some places and creates dark spots. This is why they were named Magmaking

In the season of 2022, the spectacular genes of one of our best males were tested on more females
from various stages of our project. The resulting breeding prove that the coloration and patterns
of our milk snakes carrying the name MAGMAKING are stable and hereditary due to selective breeding. Moreover, two of the offspring specimen showed complete lack of patterns, which indicates the creation of a superform that is definitely another exciting impulse for future continuation of our project.


 CZ: V roce 2008 se nám podařilo získat do chovu dvě zajímavě zbarvené samice L. mexicana mexicana. Teprve po jejich zapojení do chovu, v roce 2010, jsme zjistili, že šlo vlastně o křížence L.mexicana x L.t.campbelli.

Nicméně některá z mláďat byla velmi atraktivní jak kresbou, tak i zbarvením, proto jsme se rozhodli v tomto projektu pokračovat.  Do dalšího chovu jsme vybírali výjimečná mláďata, spojovaná následně s novou krví L.m.mexicana a L.t.campbelli. V roce 2016 se nám podařilo geneticky ustálit vzor i barvu pod názvem Lampropeltis mexcampb. A následně pak v roce 2021 ze spojení 2 výjimečných zvířat od různých rodičů jsme získali celý vrh téměř uniformních mláďat.

Tato zvířata se vyznačují redukovanou kresbou, oranžovou základní barvou, která v některých případech přechází až do červena, s kresbou očí nebo skvrn na zádech. Zvířata tak připomínají tekoucí žhavou lávu, která místy chladne a vytváří tmavé skvrny - tak vzniklo označení Magmaking.

V sezóně 2022 došlo k ověření zajímavých genů jednoho z nejlepších samců na více samicích z různých stupňů projektu. Výsledné odchovy prokázaly, že zbarvení a znaky našich korálovek typu MAGMAKING
jsou výběrovým chovem ustálené a dědičné. Navíc u dvou mláďat došlo k úplnému vymizení kresby, což naznačuje vznik superformy, která je bezpochyby dalším impulzem do budoucna.

 

 


Páření samec Hi-Orange (313) x samice orange kontrast (254)

Mating male Hi-Orange (313) x female orange kontrast (254)

NZ 7/2023

  MK 1-8H1b - samice/female - Orange - 9 800Kč / 400€

  MK 4-8H1b - samec/male - Orange -7 350Kč / 300€


Páření samec Orange motlay (161) x samice orange (68)

Mating male Orange motlay (161) x female orange (68)

NZ 6/2023

 

  MK 10-1H2 - samice/female - Orange Aberant - 12 250Kč / 500€


 


Páření samec Orange motlay (161) x samice orange (68)

Mating male Orange motlay (161) x female orange (68)

NZ 6/2022

 

  MK 1-1H2 - samec/male - Orange - 3 600Kč / 150€

  MK 2-1H2 - samec/male - Orange Patternlest - zůstává v chovu (no for sale)

 


 

  MK 9-1H2 - samec/male - Orange Motlay - 12 250Kč / 500€

 

  MK 11-1H2 - samice/female - Orange Aberant - 12 250Kč / 500€

 

  MK 12-1H2 - samec/male - Orange Aberant - 3 600Kč / 150€

 

  MK 14-1H2 - samec/male - Orange Aberant - 3 600Kč / 150€

 

  MK 15-1H2 - samice/female - Orange Aberant - 3 600Kč / 150€


Páření samec Orange motlay (161) x samice orange (201)

Mating male Orange motlay (161) x female orange (201)

NZ 7/2022

 

MK 4-8H2 - samec/male - Orange - 3 600Kč / 150€ 

Foto: fotograf. photographer , svatebni fotograf, plzeň jih, fotky zviřat,