aktualizováno: 17.07.2024 22:44:05

Moji Hadi

Terária

 
 

Terária

*******

Popis: Terárium by mělo působit jako výřez přirozeného prostředí chovaného jedince.

Velikost: by měla být taková, aby se chované zvíře v dospělosti netísnilo na malém prostoru. Většina odborných článků uvádí minimální velikost terária pro daný druh, větší terárium není na škodu. Také je třeba přihlédnout, jestli daný druh žije spíše na zemi nebo ve větvích, podle těchto požadavků je potřeba vytvořit terárium (pozemní druh = terárium s větší plochou dna; druh žijící ve větvích = terárium vyšší s dostatkem větví).
Větrání: každé terárium má být dostatečně větráno, doporučuje se umístit otvory do protilehlých stěn. V horním rohu na zadní svislé stěně a na té druhé stěně menší dole pod dvířky cca 1 cm nad výškou substrátu, aby nedocházelo k jeho vyhazování z terária.
Osvětlení: slouží jako zdroj tepla a přirozeného osvětlení. Doporučuji k osvětlení používat jak klasickou žárovku (zdroj tepla) + UV zářivku (jako zdroj denního světla, podporu správného růstu zvířete a podporu kresby) .
Teplo: jelikož jsou hadi studenokrevní živočichové, regulují svoji teplotu pomocí okolního prostředí. Proto je potřeba jim zajistit různé rozmezí teplot v teráriu, aby se mohli jak vyhřívat, tak i ochlazovat. Každý druh má své specifické požadavky na teplotu. Je nutné přizpůsobit teploty v teráriu s ohledem na původ živočichů. Živočichové z mírného pásma mají jiné teplotní požadavky ke svému životu, než druhy pocházející z tropů či pouštích oblastí. (Požadavky jednotlivých druhů na teplotu jsou popsány v odborných článcích).
Substrát: já osobně používám několik druhů terarijních substrátů. Vždy záleží na chovaném jedinci, způsobu jeho života a prostředí, ve kterém přirozeně tento druh ve volné přírodě žije. Každý substrát dávám před použitím do mikrovlnky, abych zajistil zničení roztočů a jiných nežádoucích organismů. Také lze substrát spařit vařící vodou nebo povařit. Poté je třeba nechat částečně vyschnout s ohledem na vlhkostní nároky daného druhu.
Používám tyto substráty:
-                    říční písek,
-                    lignocel (drcené kokosové vlákno),
-                    rašelinu, rašelník,
-                    drcenou bukovou kůru,
-                    štěrk (směs růžně velkých frakcí).
 
Typy terárií: terária můžeme dělit několika způsoby, např. podle:
1. Rozměrů, pro:
a) arborikolní (stromové) druhy: je důležitá orientace terária na výšku (výška terária 1,5 x větší než jeho délka). Terárium vybavíme přiměřeným množstvím úkrytů ve větvích.
b) pozemně žijící druhy: je důležitá velká plocha dna (délka odpovídá min. 2/3 délky dospělého zvířete), důležitá je aspoň 5 - ti cm výška substrátu, aby se zvíře mohlo zahrabávat.
 2. Typu prostředí:
a) Tropické oblasti: v teráriuje nutné udržovat teplotu 28 – 32 °C přes den s nočním poklesem na 22 – 25 °C se stálou vlhkostí 70 – 90 %. Je dobré jako substrát použít lignocel, rašelinu nebo rašeliník, tyto materiály dobře absorbují a zadržují vlhkost, kterou následovně postupně uvolňují. Nezbytným pomocníkem, je také velká nádržka na vodu, ze které se voda přirozeně odpařuje.
b) Pouštní oblasti: zde je nezbytné zajistit lokální teplotu (tzn. pod světlem) 40 – 50 °C a v okolním prostředí 28 – 30 °C s nočním poklesem na pokojovou teplotu (v poušti je přirozené noční ochlazení o 20 – 30 °C). Vlhkost vzduchu by měla být přes den 30 – 40 % a v noci 70 – 80 %, toto zajistíme rosením po zhasnutí světel, a tím urychlíme i pokles teploty v teráriu. Dále je potřebná dostatečně vysoká vrstva písku (5 – 15 cm), pouštní druhy se často zahrabováním ukrývají pod vrstvou substrátu, a tímto i částečně napomáhají k postupnému ochlazování terária.
c) Oblasti mírného pásma: zde jsou teplotní podmínky jako u nás v přírodě. Z tohoto důvodu simulujeme střídání ročních období, se zimním zazimováním zvířat, regulací teploty v teráriu. Teploty udržujeme na 25 - 28°C s nočním poklesem na pokojovou teplotu, vlhkost vzduchu 40 – 60 %. Terárium zařídíme množstvím úkrytů (položené ploché kameny, větší kusy kůry, půlený kokosový ořech aj.).