aktualizováno: 17.07.2024 22:44:05

Moji Hadi

Měření a recenze UV lamp

 
 

Měření a recenze UV lamp
************************
Místo konání: Praha - Smíchov ( Terabazar)
Datum konání: 13.12.2008 
 
 
  K měření spektra byly dodány vysokotlaké výbojky, kompaktní zářivky i klasické lineární zářivkové trubice. Měření přineslo několik překvapení, ať již příjemných v případě kompaktních zářivek Repti-Glo 10 a výbojky Solar Glo 125W, kde senzor přístroje zaznamenal nečekaně vysoké hodnoty, nebo nepříjemných v případě lineární trubice Repti-Glo 2 a výbojky(?) Neo Plus 100W u kterých senzor přístroje takřka žádné hodnoty ve spektru UVB nezaznamenal.
    Naopak překvapením nebylo jasné vítězství roky osvědčených lamp Ultra vitalux 300W - ve vzdálenosti 35-45cm od tohoto zdroje jsou hodnoty UVB plně srovnatelné s hodnotami UVB na rovníkové oblasti v pouštích kde patrně absence vodních par v atmosféře umožňuje pronikání UVB na povrch země v hodnotách kolem 500 mikrovatů na jeden centimetr - stejné hodnoty má v udané vzdálenosti i Ultra vitalux a jedná se tak o stále nepřekonaný zdroj UVB u nás. UV index(výsek UVB který má největší vliv na přeměnu provitamínu D na v těle plazů využitelný vitamín D) Dosahuje u vitaluxu neskutečných hodnot - kolem 50 jednotek ve vzdálenosti 45 cm.
  Dalším očekávaným výsledkem byly poměrně velmi vysoké hodnoty UVB u metal halidových lamp Bright Sun, které při poměrně velmi nízkém výkonu (70W) vykazovaly velmi solidní hodnoty UVB navíc provázené z chovatelského hlediska velmi žádaným intensivním brilantním viditelným světlem srovnatelným pouze se světlem HQI výbojek ke kterým mají i technologicky velmi blízko.
  Všechny výsledky kolega M.Čapek který měření prováděl pečlivě sepsal do přehledné tabulky kterou přikládám. Níže se pokusím napsat určitou recenzi, či doporučení k použití pro jednotlivé zdroje v pořadí od nejúčinnějších po nejméně účinné bez ohledu na druhu zdroje. Věřím,že tím pomůžeme všem začínajícím chovatelům denních ještěrů a želv i všem ostatním kteří s některými ze zdrojů zatím nepřišli do styku.
 
Naměřené hodnoty:
 
Zdroj
Stáří
UVB (µW/cm2)
UVI
5 cm 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 10 cm 30 cm 40 cm
Výbojky                  
HQI-TS NDL 70 W
17520h
3 2 1 - - - 0,0 -
Bright Sun Desert 70 W
500h
- 818 310 153 - - 6,6 -
Bright Sun Jungle 70 W
nová
- 675 213 94 - - 3,9 -
Bright Sun Flood Desert 70 W
nová
- 216 63 32 - - 1,0 -
Bright Sun Jungle Flood 70 W
nová
- 345 91 42 - - 1,6 -
HQL rtuťové výbojky
různé
0 0 0 0 - - 0,0 -
Mega Ray 100 W
900h
- 353 171 112 - - 4,3 -
Mega Ray 100 W
4500h
- 422 200 105 - - 3,2 -
Solar Glo 125 W
nová
- 750 233 115 - - 5,9 -
T-Rex Spot 160 W
5000h
- - 268 200 100 - 5,4 -
T-Rex Flood 100W
nová
- - 217 120 74 - 4,8 -
Ultra Vitalux 300 W
100h
- - 1580 824 526 - - 60,4
Ultra Vitalux 300 W 
starý
- - 1650 870 470 - - 57,7
Ultra Vitalux 300 W 
starý
- - 705 380 232 - - 30,0
Lineární zářivky                  
Mikrotrubice Speed Tan 25 W
různé
95 49 24 - - 1,1 - -
Narva Reptilight 18 W
4380h
77 40 20 - - 3,3 - -
Repti Glo 2.0 18 W
90h
7 3 1 - - 0,1 - -
Narva Cool White 18 W
nová
16 8 4 - - - - -
Kompaktní zářivky                  
Neo plus 100 W
nová
1 0 0 - - 0,0 - -
Repti Glo 5 - 13W
3172h
36 14 4 - - 0,9 - -
Repti Glo 10 - 26 W
140h
198 75 23 - - 5,7 - -
Repti Glo 10 - 26 W
nová
237 77 24 - - 4,9 - -
Repti Glo 10 - 26 W
nová
294 110 33 - - 8,5 - -
Compact UV SUN 23 W
2300h
200 91 31 - - 2,3 - -
Compact UV SUN 23 W
3172h
210 76 22 - - 2,5 - -
Compact UV SUN 15 W
1104h
211 61 16 - - 2,0 - -
Compact UV SUN 15 W
1104h
290 100 30 - - 2,3 - -
Recenze:
  •   Ultra vitalux 300W 
  Jedná se o osvědčený zdroj UVB používaný již mnoho let profesionálními institucemi (ZOO) i špičkovými chovateli. Hodnoty UVB u nových lamp plně nahradí tropické slunce už ve vzdálenosti 35-50cm od zdroje. Tyto lampy 300W lze použít i v poměrně malých teráriích, ale pouze za předpokladu správně řešené ventilace. Sám používám tyto lampy téměř ve všech teráriích, kde podle druhu zvířat svítí 30min - 3h denně a zbytek dne je nahrazují halogeny, HQL a HQI výbojky v kombinaci s lineárními zářivkami - tyto ostatní zdroje přitom zajišťují pouze topení a viditelné světlo, nikoliv UVB které bohatě postačuje díky uvedenému krátkodobému použití Ultra vitaluxů.
Vitalux lze použít krátkodobě u všech druhů tropických ještěrů. Má velmi příznivý vliv při léčbě různých kožních infekcí a chorob, pozitivně ovlivňuje vitalitu a vybarvení zvířat. Pravidelné používání této lampy zmenšuje nebezpečí retence vajec u březích samic na minimum a příznivě ovlivňuje jejich kvalitu a tím i líhnivost a životaschopnost mláďat.
   Nenahraditelný je při chovu pouštních ještěrů a suchozemských želv u kterých zabraňuje rachitis, deformacím krunýře a podporuje oplozenost vajec.
  Velmi prospěšné je jeho použití také u malých pouštních ještěrů extrémě náročných na UVB záření (Phrynocephalus, Phrynosoma aj.), kde je ale vždy třeba myslet na to,aby se zvířata mohla kdykoliv ukrýt do stinného chladného úkrytu a kde je nutné pamatovat na možnost přehřátí celé nádrže. Často je světlo vitaluxu to jediné co tato zvířata udrží v teráriích při životě a dokonce se daří i odchovy.
  Pro extrémě náročné druhy je dobré každou sezonu použít nové lampy. U druhů méně náročných lze lampy používat při krátkodobém použití mnoho let.
  Díky velmi vysokému UVB indexu je vhodné jen krátkodobé nikoliv celodenní použití těchto lamp.
  
  •   Bright Sun UV Desert 70W  
 
  Lampa vyzařuje na svůj výkon velmi silné záření v UVB spektru a na rozdíl od běžně používaných směsových výbojek s nepříliš dobrou barvou a intenzitou světla vyzařuje intensivní světlo velmi kvalitní barvy blížící se barvě slunečního světla. Lampa má ve svém spektru vyrovnané UV záření, tedy UVB i UVA. Díky tomuto jevu a samozřejmě díky velmi kvalitnímu viditelnému záření má tato lampa velmi příznivý vliv na vybarvení zvířat i na jejich zdravotní stav. Velmi vhodné je její použití v teráriích s chameleony, ale velmi vhodná je i pro menší pouštní ještěry citlivé na kvalitu světla např. Xenagama, Phrynosoma aj. Lampy je možné bez problémů použít k celodennímu osvitu. Podle našeho měření se zdá, že jejich spektrum se délkou používání příliš nemění tzn. že UVB ve spektru ubývá jen opravdu nepatrně.
  Osobně bych se přimlouval spíše k použití klasických lamp, nikoliv lamp v provedení Flood u kterých UVB není tak silné a se zvětšující se vzdáleností od zdroje ubývá mnohem rychleji než u klasických lamp.
 
  • Bright Sun UV Jungle 70W
 
  Lampa je v podstatě totožná s předcházející - světelné spektrum patrně více se blížící světlu v tropických vlhkých oblastech - výdej UVB je poněkud nižší než u předcházejícího typu. Vhodná k použití například u tropických chameleonů a jiných pralesních ještěrů (Furcifer, Phelsuma aj). Sám však u těchto druhů používám i lampy v provedení Desert s velmi dobrými výsledky.
  • T-REX
 
  Měřena byla pouze jedna 160W bodová lampa používaná cca. 5000h a zcela nová plošná lampa s výkonem 100W. Bodová lampa vyzařuje na svůj výkon poměrně malo UVB, navíc pouze ve velmi štíhlém paprsku. Má však vysoké hodnoty UVA záření. Její použití je myslím neefektivní, což si patrně uvědomuje i výrobce a pravděpodobně zastavil výrobu této verze. Verze plošná (Flood) je naopak dobře použitelná pro všechny heliofilní ještěry a želvy k celodennímu použití.
  • MegaRay
 
  Jde o směsové výbojky podobné výbojkám T-REX a Ultra vitalux. V zámoří odkud pocházejí jsou velmi oblíbené ve výkonu 60W pro napětí 120V, která ve verzi „Zoo Kit“ překonala svým výdejem UVB dokonce i osvědčené lampy Ultra vitalux s výkonem 300W. Tohle rozhodně o námi měřené 100W evropské verzi napsat nemůžeme, výdej UVB je u ní daleko menší. Přesto jde o velmi dobrý zdroj UVB který patrně má velmi dlouhou životnost - námi měřená lampa používaná v mém chovu téměř dva roky měla například vyšší výdej UVB než nové lampy stejného typy viz tabulka. Tuto lampu lze použít pro všechny druhy heliofilních zvířat přiměřené velikosti.
  • Lampa Solar Glo 125W
 
  Tuto lampu přinesl k přeměření jeden z návštěvníků Terabazaru, který ji přímo na místě zakoupil u jednoho z prodejců. Lampa ukázala nečekaně vysoký výdej UVB ve vzdálenosti cca.15cm od zdroje srovnatelný s tropickým sluncem. Navíc její UVB index je také velmi přijatelný. Bohužel díky tomu,že jsme měli možnost měřit hodnoty pouze jediné nové lampy, nemůžeme napsat nic o její přibližné životnosti a protože jsem ji neměřil UV metrem měřícím celé spektrum UV, není nám známo jaké vyzařuje záření ve spektru UVA.
  Jde však patrně o jednu z nejlevnějších opravdu funkčních UV výbojek .
  • Kompaktní zářivky
 
  Tyto zdroje UVB je možné použít všude tam, kde není možné použít UVB výbojky. Jejich výdej UVB je poměrně nízký a je proto nutné, aby zvířata trávila část dne v bezprostřední blízkosti zářivek (cca. 5cm). Jsou vhodné u stínomilných denních ještěrů (např. některé druhy rodu Anolis, Chameleolis), nebo u horských druhů chameleonů.
  Solidní výdej UVB vykázali zářivky od Fa Lucky Raptile UV Sun ve výkonu 15 i 23W Při jejich použití je však třeba brát vždy v úvahu, že kvalitní UVB vyzařuje pouze z boku, nikoliv ze své spodní strany kde je vyzařování UVB minimální.Proto je vhodné při osvětlování pozemních zvířat umístnit tento typ zářivek horizontálně-rovnoběžně s podlahou terária.
  Dobré výsledky ve výdeji UVB mají i kompakty Repti Glo 10 26W které lze díky jejich konstrukci možné použít v jakékoiv pozici vůči zvířatům, protože vyzařují v podstatě stejně silné UVB na boční i spodní straně zdroje. Nižší výkony této značky jsou mnohem méně efektivní.
  • Lineární zářivky
 
  Jde o peměrně neefektivní zdroj UVB. Nejvyšší výdej UVB měly při měření mikrotrubice vyřazené z turbosolária. Otázkou zůstává jaké výsledky by měly nové trubice, protože námi testované měly již očividně zčernalé konce trubic. Osvědčené zářivky Narva Reptilight se ukázaly také v nejlepším světle.Měřili jsme bohužel pouze jednu navíc používanou více jak 4000 hodin, přesto se její výdej UVB blížil trubicím z turbosolária a navíc jejich UVB index byl velmi solidní -3,3 z pěti cm oproti 1,1 ze stejné vzdálenosti u trubic z turbosolária. Velkým fiaskem skončilo měření téměř nové trubice Repti Glo 2,která neměla v podstatě žádný výdej UVB - hodnoty byly dokonce ještě nižší než u obyčejné zářivky Narva Cool white.
 
Doporučené použití různých zdrojů UVB
 
  Kompaktní zářivky je vhodné umístnit do bezprostřední blízkosti zvířat např. vedle větve na které zvířata ráda odpočívají.
 
  Výbojky je vhodné nasměrovat na skalku s různými stupni, aby si zvířata mohla sama vybrat teplotu a osvit tak, aby se mohla přiblížit ke zdroji jen do minimální bezpečné vzdálenosti - ta představuje u 70-100W výbojek cca. 10 cm u 150W 20cm a u 300W vitaluxu 35cm. Výbojky je možné nasměrovat u stromových zvířat také na spleť větví,kde si pak zvířata mají možnost vybrat požadovanou teplotu a osvit - i zde je třeba brát v úvahu minimální bezpečnou vzdálenost od zdrojů.
Popis typů záření a měřících zařízení
 
UVB záření - je to ultrafialové záření o vlnové délce 280-315 (320) nm. Je to právě ten druh ultrafialového záření potřebný pro syntézu vit. D3 v organismu.
Naše měření probíhalo za použití přístroje Solarmeter 6.2 UVB. Přístroj měří UVB záření v µW/cm2.
 
UV-index -  je mezinárodní bezrozměrná veličina, která charakterizuje úroveň dopadajícího ultrafialového záření ze slunce v jeho biologicky aktivních hodnotách.
Pro naše měření byl použit přístroj Solarmeter 6.5 UVI, jehož senzor má vrcholnou odezvu při vlnové délce 297nm, což je právě vlnová délka, při které probíhá v organismu syntéza vitamínu D3.
UV-index se v našich zeměpisných šířkách pohybuje 1-9. Nejsilnější UV index je v našich klimatický podmínkách v létě v poledne (až 10).
V tropickém pásu dosahuje UV index nejvyšších hodnot kolem 20-25.
Ve stručnosti - vyšší naměřené hodnoty (než 25) již poukazují na to, že zdroj vyzařuje v dané vzdálenosti hodnoty, které již pravé slunce nemá.
 
Po našem měření 13.12.2008 jsme provedli orientační měření venku, při plně zatažené obloze v 13:45 hodin.
UVB - 12µW/cm2
UVI – 0,3
  
Tabulka a text:
Jan Tomášek
Michael Čapek